Herinrichting Ooster- en Westerdiepswal Kollum

De gemeente DDFK, Bartels Infra, FARSK architectuur, Plaatselijk belang Kollum, ondernemersvereniging HIM en bewoners van de Ooster- en Westerdiepswal werkten samen met ontzettend veel plezier en enthousiasme aan de plannen voor de herinrichting van de Ooster- en Westerdiepswal in Kollum.

Herinrichting Ooster- en Westerdiepswal Kollum

De herinrichtingsplannen voor de Ooster- en Westerdiepswal zijn het uiteindelijke resultaat van een uitgebreid stedenbouwkundig onderzoek. Een schoolvoorbeeld van een onderzoek dat niet van achter een bureau, maar juist samen met de mienskip is gedaan. Bottom-up: alle kostbare kennis en kunde van de samenleving is ingezet om tot draagvlak én een goed, afgestemd plan te komen. Een plan dat aansluit op de historische context zonder te vervallen in historiserende architectuur.

Een golfbeweging: water wordt weer belangrijker 

Kollum ligt in het hart van Noord-Nederland, tussen Leeuwarden en Groningen, aan de poort van Nationaal Park Lauwersmeer. Het dorp heeft de ambitie om een aantrekkelijk watersportdorp te worden. Gezien de ligging én de historie een prachtig plan. Kollum heeft een historische relatie met water. Het zorgde eeuwen geleden dat het dorp kon groeien. En hoewel het belang van het water met de komst van wegen afnam, neemt het nu weer toe dankzij de watersport. De Sylsterryd kan weer een belangrijke blauwe schakel worden tussen het Dokkumer Djip en de Strobosser Trekfeart.

 

Parkerende auto’s maken plaats voor aanmerende boten. 

Om het centrum van Kollum bereikbaar te maken voor de watersport, ondergaat de Sylsterryd een metamorfose en wordt in de herinrichtingsplannen verbreed naar zijn historische tracé. Ook worden de kademuren weer voorzien van metselwerk en aanmeervoorzieningen. Het metselwerk van de kademuren sluit goed aan bij de kleinstedelijke context van Kollum.  In de bestrating van de kade blijft de historische verdeling inclusief de sljocht bestaan en wordt versterkt door de belijning van de natuurstenen afdekker van de kademuur.

Op de kaden komt geen groen voor anders dan in de grondstrook direct voor de woningen. In de nieuwe plannen worden voor een aantal woningen, in de private grondstrook, wel weer leilindes geplant, die eertijds dienden als natuurlijke zonneschermen.

Het brugdek in de Voorstraat wordt vervangen en wordt verhoogd om doorvaart mogelijk te maken. Om te zorgen dat de mensen op de Voorstraat de Sylsterryd weer ervaren, worden auto’s rondom de brug zoveel mogelijk geweerd en komen er bankjes.

In het verlengde van de Willem Lodewijkstraat komt een nieuwe voetgangersbrug over de Sylsterryd. Deze brug oogt rank, slank en transparant en staat letterlijk op de kade zodat de muren niet worden onderbroken.

Deze vernieuwingen vormen een integraal plan voor de watersport in het echte, oude centrum van Kollum. 

klant aan het woord

“"De uitvoering van de werkzaamheden is door middel van een bouwteam uitgevoerd. Binnen dit bouwteam was architect Jakob Bosma verantwoordelijk voor de bewaking van de esthetische kwaliteit van de werkzaamheden. Met veel verstand van zaken en met passie voor het vakgebied architectuur is er op een correcte manier toezicht gehouden op de werkzaamheden. Ook in het meedenken probleemoplossingen was er een meedenkende houding bij het maken van een keuzeafweging en het meenemen van de verschillende belangen hierin. tenslotte, architect Jakob Bosma is van grote waarde geweest voor dit project en zijn inzet en vakmanschap heeft mede tot een prachtig eindresultaat geleid van het project."
terug naar overzicht