STEDENBOUW / HERINRICHTING

APPARTEMENTEN / REVITALISATIE

WONEN

RESTAURATIE

KUNSTWERKEN

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

WONINGBOUW

VERDUURZAMING

VERBOUW MONUMENTEN

CIRCULAIR

REVITALISATIE

STEDENBOUW / HERINRICHTING

WONEN

RESTAURATIE

WONEN

CIRCULAIR / KUNSTWERKEN

WONEN

INTERIEUR

WONEN

KUNSTWERKEN

VERBOUW

STEDENBOUW

RECREATIE

VOORGEVEL DOKTERSWONING VOORSTRAAT KOLLUM

RESTAURATIE

INTERIEUR

WONEN

FARSK

Farsk is het Friese woord voor vers, nieuw, zuiver. FARSK is ook de naam die Jakob Bosma verbond aan zijn architectenbureau. Een passende naam, want de ontwerpen van Jakob wortelen in het modernisme. Voor zijn bedrijf koos hij een passende naam, voor zijn klanten kiest hij passende ontwerpen. Het werk van FARSK sluit niet alleen naadloos aan op de wensen van de opdrachtgever, maar past ook goed bij de omgeving of de context waarin het bouwwerk komt. Zo zorgt FARSK voor unieke ontwerpen en architectuur met karakter.

Over FARSK

Nieuws

Vredeman de Vries Prijs voor architectuur

FARSK is samen met de Gemeente Noardeast-Fryslân genomineerd voor de LC publieksprijs Vredeman de Vries Prijs voor architectuur met het project Herinrichting Ooster- en Westerdiepswal te Kollum.  Hier zijn wij erg trots op! Vind je het een passend en prachtig project? Stem dan mee via de onderstaande link. https://ndcmediagroep.qualifioapp.com/quiz/827726_915/Vredeman-de-Vries-publieksprijs-2020.html

lees verder meer nieuws

referentie

klant aan het woord

“Herstellen van historische kwaliteiten

Historie geeft invulling aan de identiteit van een plaats. De Ooster- en Westerdiepswal te Kollum liggen in het hart van het dorp en hebben historische kwaliteiten. De grote vraag hierbij was hoe brengen we deze historische kwaliteiten weer terug binnen een complexe situatie van oude gebouwen en beperkte ruimte om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Door het inschakelen van ingenieursbureau Lievense met ondersteuning van Farsk architecten is als eerste een start gemaakt met het opstellen van een visie voor deze omgeving van de Ooster- en Westerdiepswal. Belangrijke vraag hierbij was, hoe willen we straks, naar afloop van de werkzaamheden, dat de omgeving eruit komt te zien. Middels een werkgroep bestaande uit gemeente, dorpsbelangen, ondernemers en aanwonende is onder leiding van architect Jakob Bosma een visiedocument opgesteld. Dit visiedocument was de basis van het nieuwe ontwerp voor de Ooster- en Westerdiepswal en het bijbehorende beeldkwaliteitskader. De uitvoering van de werkzaamheden is door middel van een bouwteam uitgevoerd. Binnen dit bouwteam was architect Jakob Bosma verantwoordelijk voor de bewaking van de esthetische kwaliteit van de werkzaamheden. Met veel verstand van zaken en met passie voor het vakgebied architectuur is er op een correcte manier toezicht gehouden op de werkzaamheden. Ook in het meedenken probleemoplossingen was er een meedenkende houding bij het maken van een keuzeafweging en het meenemen van de verschillende belangen hierin. tenslotte, architect Jakob Bosma is van grote waarde geweest voor dit project en zijn inzet en vakmanschap heeft mede tot een prachtig eindresultaat geleid van het project.

bekijk dit project alle projecten