IN UITVOERING

De circulaire brug is bijna klaar! Het brugdek is gestort het asfalt gerold de biocompositie brugrand wordt nog gemonteerd.

In 2019 zijn we gestart, in samenwerking met NHL/Stenden University, met een uitgebreid onderzoek naar landschappelijke, ruimtelijke en technische inpassing van een tweedehands-brug in de Wâlddyk bij Aldwâldmersyl.

Op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek is er uiteindelijk besloten in plaats van re-use te kiezen voor een tree hoger op de circulaire ladder, namelijk re-design. Het ambitieuze plan om de brug te vervangen door een tweedehands exemplaar uit Ritsumazijl bleek achteraf niet haalbaar, dit omdat de kwaliteit van het tweedehands brugdeel niet goed genoeg meer was. Bij de inspectie bleek dat het middenstuk van de brug uit Ritsumazijl te bros is om opnieuw te gebruiken.

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/890758-plan-voor-tweedehands-brug-aldwaldmersyl-valt-het-water

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

De komende jaren staat onze samenleving voor grote uitdagingen. Klimaatverandering en schaarste van middelen dwingen ons na te denken over onze manier van leven en werken. Maar we kunnen niet blijven hangen in gedachten, het roer moet om. Wij zijn alvast begonnen met het hergebruiken van de brug Ritsumasyl.

EEN TWEEDE LEVEN

In juni 2018 maakte de oude brug in Ritsumasyl plaats voor een nieuwe biobased composiet brug. Het innovatieve eindproduct is een mooi staaltje circulariteit. Maar het tweede leven van de oude brug is niet minder duurzaam. Het valdeel van de brug wordt hergebruikt in Aldwâldmersyl (Oudwouderzijlen). Zo besparen we schaarse middelen die anders gebruikt zouden worden voor de productie van een nieuwe brug.

NIEUWE SAMENWERKINGSVORM

Een nieuwe manier van leven betekent ook een nieuwe manier van samenwerken. De manier waarop het hergebruik van deze brug tot stand is gekomen, is een mooi voorbeeld van hoe je samen duurzaam handelen in de praktijk kunt brengen.

Wij zijn gewoon van start gegaan. Niet eindeloos overleggen, maar gewoon samen de mouwen  opstropen op basis van vertrouwen. De gemeente, de kennisinstelling en de bedrijven die betrokken zijn bij de brug Aldwâldmersyl, bewijzen dat circulariteit een kwestie is van doen. Met onze samenwerking doorbreken we het traditionele model. We hebben ons gefocust op het doel en minder op de mogelijke obstakels. Simpelweg om dat de obstakels nog niet bekend zijn.

De uitdagingen waar onze samenleving voor staat zijn complex, maar toch moeten er snel resultaten komen. De bouwagenda heeft een route voor ons uitgestippeld voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. Het is aan de overheden, kennisinstellingen en bedrijven om hier handen en voeten aan te geven!

DIT IS NOG MAAR HET BEGIN

De brug Aldwâldmersyl gaat er komen, maar dit is nog maar een begin. De onderstaande partijen zijn actief aan de slag met concrete oplossingen voor diverse complexe vraagstukken waarmee onze samenleving de komende jaren te maken krijgt.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Het haalbaarheidsonderzoek moet inzicht geven in de wijze waarop het vernieuwen van de brug in Oudwoude tot stand gaat komen. Bij het project zijn, naast DDFK Gemeenten, ook NHL Stenden, FARSK, Koninklijke Oosterhof Holman, Lievense Ingenieurs en OHPEN Ingenieurs betrokken.

terug naar overzicht