WATERCAMPUS LEEUWARDEN
WATERCAMPUS LEEUWARDEN
WATERCAMPUS LEEUWARDEN
WATERCAMPUS LEEUWARDEN
WATERCAMPUS LEEUWARDEN

Watercampus | Leeuwarden

‘Nieuwbouw Wetsus lijkt op walvis’ kopte de Leeuwarder Courant in 2012. GEAR tekende voor het ontwerp. GEAR is een samenwerkingsverband waarbinnen TWA architecten, AchterboschZantman architecten, Borren Staalenhoef Architecten en Jelle de Jong architekten de krachten bundelen. Gemeente Leeuwarden is opdrachtgever, hoofdhuurder van de Watercampus is Wetsus, het internationale kennisinstituut op het gebied van watertechnologie. Ook de overige huurders zijn werkzaam in de watertechnologie, vandaar de naam Watercampus. Het nieuwe gebouw is de eerste fase van een uiteindelijke campus van maximaal 30.000 m2 vloeroppervlak. De bouw van de Watercampus past goed bij de ambitie van Leeuwarden om dé Europese hoofdstad op het gebied van watertechnologie te worden.

De Watercampus is gebouwd aan de oevers van stadsriviertje de Potmarge. De gemeente Leeuwarden wilde dat het gebouw op een goede manier landschappelijk werd ingepast. En dat de impact van transport en mobiliteit op de omgeving minimaal zou zijn. Een andere eis was de hoge duurzaamheidambitie: BREEAM-score excellent.

 

Een schip, afgemeerd aan de Potmarge

Uit het architectonische beeld (de walvis, zoals de Leeuwarder Courant kopte) zijn functie en betekenis goed te herleiden. Het gebouw verwijst associatief naar de aard van de plek, het gebruik, de gebruiker, en het duurzame karakter van het gebouw. De gevel zorgt voor een deel voor het realiseren van de duurzaamheideis: de permanente houten zonwering en daglichtsturing gaan oververhitting tegen en kaatsen het gefilterde daglicht naar binnen. Daarnaast zorgt de gevel voor een hoge isolatiewaarde. Het onderhoudsvrije hout is hernieuwbaar, de looproosters achter de zonwering maken de gevel voor periodiek onderhoud eenvoudig bereikbaar. De golvende lijnen doen denken aan water en de enkele gevels refereren aan de boeg van een schip. Daardoor past het goed in de omgeving, een schip dat is afgemeerd aan de oever van de Potmarge én wordt het herkenbaar als boegbeeld van de Watercampus.

WATERCAMPUS LEEUWARDEN
terug naar overzicht