Verduurzaming ir. Abe Bonnema woningen Beemdgras

De woningvoorraad in Nederland moet de komende jaren op grote schaal verduurzaamd worden. De hele woningvoorraad, dus ook de architectonische woningen. Maar vrijwel alle verduurzamings- maatregelen hebben invloed op het aangezicht of de stijl van de woning. Goede kennis van de stijlkenmerken en onderzoek naar de ontwerpkeuzes van de architect van destijds zijn dan noodzakelijk om de architectuur van de woning te behouden.

In Leeuwarden staan honderden woningen die ooit door Abe Bonnema zijn ontworpen, Een deel is in het bezit van woningbouwverenigingen, maar een groot deel is particulier bezit.

De Ir. Abe Bonnema Stichting heeft in 2018 als doel gesteld het particuliere woningbouwlegaat van ir. Abe Bonnema bouwfysisch te upgraden naar anno nu.

Als pilotproject is er een woonblok, gebouwd in 1970, aan de Beemdgras in Leeuwarden bouwfysisch en energetisch verbeterd. De Beemdgras 38 is de eerste particuliere woning van een bouwblok van acht, die met respect voor de oorspronkelijke architectuur en ontwerpvisie van ir. Abe Bonnema is verduurzaamd.

https://www.omropfryslan.nl/nijs/1068634-de-earste-fan-mooglik-1500-abe-bonnema-huzen-duorsum-makke

reproductie Pieter Kers | Beeld.nu

terug naar overzicht