Inleiding

De gemeente DDFK, Bartels Infra, Farsk architecten, Plaatselijk belang Kollum, ondernemersvereniging HIM en afgevaardigde bewoners van de Ooster- en Westerdiepswal werkten samen met ontzettend veel plezier en enthousiasme aan dit stedenbouwkundig visiedocument herinrichting Ooster- en Westerdiepswal Kollum. Dit document dient als leidraad voor de verdere uitwerking van de herinrichting van de Ooster- en Westerdiepswal. Daarbij worden de huidige kaden, de fiets-voetgangersbrug en de brug in de Voorstraat vervangen.

Dit visiedocument is het resultaat van een uitgebreid stedenbouwkundig onderzoek. Een onderzoek dat niet van achter een bureau, maar juist samen met de mienskip is gedaan. Bottom-up: alle kostbare kennis en kunde van de samenleving is ingezet om tot draagvlak én een goed, afgestemd plan te komen. Het onderzoek is in vijf delen, rondom vijf thema’s opgezet: parkeren, verbreden Sylsterryd, groenvoorziening, fiets- voetgangersbrug en karakter en materialisering.

Visiedocument Herinrichting Ooster- en Westerdiepswal Kollum (PDF)

terug naar overzicht